Privacy disclaimer

Contact gegevens

Larimar
Donge 84
1703 LM Heerhugowaard
Telefoonr: 0611018349
E-mailadres: natuurlijklarimar@gmail.com

Gwendeline Bouwer is gegevensbeschermer van Larimar.
Zij is te bereiken via natuurlijklarimar@gmail.com

 Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Larimar geeft veel om uw privacy en neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies en ongeoorloofde en ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Larimar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken;

*Voor- en achternaam
*Geboortedatum
*Adres
*Telefoonnummer
*E-mailadres
*Bankrekeningnummer
*Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of intake gesprek.

Contactformulier
Naam, email en e-mailadres worden bewaard voor service aan klanten zolang deze service nodig is. Na de dienstverlening worden de gegevens verwijderd uit mijn systeem. Ingezonden materiaal wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Larimar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

*Afhandelen van uw betaling
*verzenden van nieuwsbrieven
*U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
*U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
*U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
*Om goederen en diensten bij u af te leveren
*Larimar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belasting aangifte

Computerprogramma’s of systemen
Larimar gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen;

*WooCommerce, onze webwinkel is ontwikkeld met de software van WooCommerce
*Mollie, voor het afhandelen van (een deel) van onze betalingen in onze webwinkel
*ABN AMRO, voor financiële transacties

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden door onze website verwerkt met als doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens maar bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem.

Geautomatiseerde besluitvorming
Larimar neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens bij betrokken is.

Hoe lang bewaren wij u persoonsgegevens
Larimar bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Larimar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en /of vergelijkbare technieken
Larimar gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt  ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computer bestand naar u of een door u genoemde organisatie toe te sturen.

U kunt een verzoek sturen naar natuurlijklarimar@gmail.com

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ten alle tijden het recht ons privacybeleid te wijzigen en/of aan te passen. Op deze pagina staat altijd de meest recente versie.

0